Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Năm thằng cầm hai cái sào
Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang.
(Là gì?)