Câu đố về các loài động vật:

Dáng đi lạch bạch, ngả nghiêng
Mặt đỏ như gấc, giọng khàn khó nghe
Tưởng anh say rượu bét nhè
Nào ngờ xuống nước, vịt, le phục tài?