Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Phong Nha - Khối núi Kẻ Bàng
Hang động đẹp nhất miền Trung, tỉnh nào?