Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Một dấu cũng đủ biết em
Thân mang nghìn dấu, núi cao trập trùng?