Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng là con cái trong nhà
Gái chẳng phải gái, đố anh con gì?