Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Phố Hiến nức danh thương cảng xưa
Giờ ở nơi đâu, hãy mách giùm?