Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có cửa Thần Phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm?