Câu đố về thức ăn:

Phấn kem tô điểm mặt mày
Ban ngày cũng thắp đèn cầy soi chơi?