Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không có bụng mà có lòng

Không lấy được chồng, nhưng lại có con?