Câu đố về động vật:

Ở xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm đi lùng chuột.
(Là con gì?)