Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Ở nhà có bà hay la liếm.
(Là cái gì?)