Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì lòng giống lòng sung?