Câu đố về thực vật, hoa quả:

Lạ chưa, quả cũng có râu
Hạt đều tăm tắp, trước sau xếp hàng
Mặc áo lụa, thân trắng vàng
Không gọi là quả, dù rằng trên cây.
(Là quả gì?)