Câu đố về động vật:

Ở dưới nước, chẳng biết bơi
Khi đi mở cửa, khi về cấm cung
Là con gì?