Câu đố về thức ăn:

Không cây, không trái, không hoa
Sinh ra toàn hạt, ăn trao đời người?