Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu trên chợ dưới đò
Bánh đúc hai dãy, thịt bò mê thiên?