Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu sự tích anh hùng
Miền vàng đen đã lẫy lừng chiến công?