Câu đố về các loài động vật:

Cũng tên loài thú giữ nhà
Nhưng sao năm tháng ở sâu trong rừng?