Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu nước biếc, non xanh
Sông Hương núi Ngự, Đống Đa, Tràng Tiền?