Câu đố tổng hợp:

Đêm nằm luống những ngẩn ngơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ thấy không
Là gì?