Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cũng Đồng nhưng chẳng Đồng Nai
Nói năng, đi đứng không ai nhượng nhìn?