Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu “Nhất Dạ” tên đầm.
Chuyện tình “Đồng Tử - Tiên Dung” lưu truyền?