Câu đố về đồ vật:

Cổ dài, tay dài
Loay hoay vác nặng?