Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có suối đãi vàng
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh?