Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có núi Vọng Phu
Có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh?