Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cái gì không miệng mà kêu
Tội thì không tội, bị treo xà nhà.
(Là cái gì?)