Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có lắm mỏ than
Có đảo, có vịnh, có vùng “Tuần Châu”