Câu đố về thức ăn:

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi?
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?