Câu đố lịch sử:

Nước xanh, xanh đến lạ lùng
Rùa thiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây
Mỗi khi ngắm mặt hồ này
Nhớ Người cứu nước với cây gươm thần.
(Là hồ nào?)