Câu đố về động vật:

Con gì bụng có ngọn đèn
Ban ngày biến mất, ban đêm lập lòe?
(Là con gì?)