Câu đố về động vật:

Nước trong tắm rửa suốt ngày
Thân sạch, bụng sạch, đầu đầy phân hôi
Là con gì?