Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đầu nguồn bờ biển Việt Nam
Có tên Trà Cổ, dọc ven tỉnh nào?