Câu đố về động vật:

Con gì kéo lưới chăng tơ
Bắt ruồi, bắt muỗi cần cù sớm hôm?
(Là con gì?)