Câu đố về các nhạc cụ:

Nước lã mà vã nên hồ
Một hàng bát hát hại ô thành đàn.
(Là đàn gì?)