Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Núi Thầy, Phạt Tích là tên
Đứng trên đỉnh núi, bước lên chùa này?