Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào có hội chọi trâu.
Đồ Sơn nổi tiếng biển khơi đẹp ngời?