Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Núi Sam mời bạn về thăm
Vía Bà, thăm cả Đức Ông Ngọc Hầu?