Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi nào ở đất miền Trung
Ranh giới khí hậu hai vùng Bắc Nam?