Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa gì ở tận Sóc Trăng
Là nơi cư trú hàng ngàn con dơi