Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Cái gì trong trắng, sắc vàng

Chọc qua giàn lá, chẳng làm lá rung?