Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì mẹ của Hải Vân
Đèo cao uốn khúc lượn vẫn sườn non?