Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì đẹp nhất Ninh Bình
Dáng người con gái tóc phơi giữa đồng?