Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đi có bầy, bay có đám
Xanh tươi lá, mát ruộng đồng?

Đố là gì?