Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào sáu nước vượt qua
Xòe tay chín cửa, nặng tình phù sa?

Đố là sông gì?