Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi đẹp nên thơ lại hữu tình
Bên bờ biển biếc, nước trong xanh?