Câu đố về thực vật:

Mình mặc áo lụa đỏ au
Không đi cũng lạc biết đâu mà tìm
Là củ gì?