Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Núi cao Yên Tử nơi đâu
Mùa xuân du khách về đây hội hè?