Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Nhỏ nhoi một sợi mỏng manh
Đã đi in dấu chân thành đường luôn.
Ngược xuôi trăm nẻo chẳng buồn
Giúp người mặc đẹp tôi luôn ẩn mình.
(Là cái gì?)