Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Núi cao, tuyết trắng, hoa tươi
Sapa cảnh trí đẹp ngời, ở đâu?