Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Lầy lội bạn kéo tôi đi
Để tôi chịu ướt bạn thì vẫn khô.
(Là cái gì?)